top of page

עתידים רוצה אותך במסלול העתודה האקדמית

קורס פסיכומטרי ב-200 ש"ח

נפתחה ההרשמה לקורס הקרוב

עתידים מציעה לתלמידי הפריפריה המצטיינים קורס פסיכומטרי מתוגבר במחיר משתלם 

 

קורס הפסיכומטרי הרשמי של המדינה באתר בקמפוס IL

ההרשמה על בסיס מקום פנוי

יש לבחור את מסלול הקורס בתהליך ההרשמה

הקורס מיועד לתלמידים מיישובי עתידים שמעוניינים במסלול העתודה

שימו לב!
ע"מ לקבל את הסבסוד יש להשתתף בלפחות 6 שיעורים מתוך 8 השיעורים הראשונים של הקורס.

יש להיכנס לשיעורים המקוונים עם השם המלא שלכם.

תלמידים שירשמו ולא יהיו זכאים ידרשו לשלם את יתרת התשלום

קורס הפסיכומטרי הרשמי של המדינה מטעם מערך הדיגיטל הלאומי, בשיתוף המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (הגוף שמחבר ומעביר את הבחינה).

קורס הכנה מלא, אינטראקטיבי.

הקורס המקוון המתוגבר כולל:

הצטרפות לקבוצת ווטסאפ כיתתית

3 בדיקות חיבורים

3 שיעורים פרטיים

28 שיעורים כיתתיים

מי זכאי לסבסוד?

מסלול זה מיועד לתלמידים ותלמידות העונים לקריטריון עתידים - לומדים 4-5 יח"ל במתמטיקה ובאנגלית, וגרים בישובי עתידים או שייכים לאוכלוסיות מיוחדות ו/או המבקשים להימנות עם אוכלוסיית עתידים מטעמים אישיים/כלכליים.

שימו לב!

תנאים לסבסוד ואותיות קטנות!

יש לבחור ב"מסלול מתוגבר לתלמידי עתידים"

הסבסוד יינתן לתלמידי עתידים בלבד

הסבסוד יינתן לתלמידים שלקחו חלק בנוכחות בשיעורים

יש להיכנס לשיעורים עם השם המלא שלכם

יש לקרוא ולאשר את התנאים המופיעים בתהליך הרישום

רוצים לשמוע עוד על מסלול העתודה?

bottom of page