top of page

לו"ז אירוע האקתון להבים 2023

יום שני 27.3

מפגש זום לתלמידים

20:00

יום שלישי 28.3

הרשמה והתכנסות

תחילת עבודה וארוחת צהריים

10:00

11:00

הכנות לתחרות

15:00

תחילת מקצה תחרותי

16:00

ארוחת ערב

חלוקת פרסים וסיכום

19:00

19:30

bottom of page