top of page
Blue and Yellow Modern Artisan Parties and Celebrations X-Frame Banner (1).png

הכשרות מקצועיות בשיתוף מנהלת עתידים בצה"ל לקראת השירות הצבאי
ההכשרות נבנות יחד עם הצבא במטרה להביא תלמידי ותלמידות עתידים לשירות טכנולוגי איכותי במגוון יחידות

WhatsApp Image 2022-05-03 at 13.15.36 (2).jpeg

Spec Tech

שבועיים

מסיימי י"א

מסלול הכשרה לעיסוק בתחומי ספקטרום תדרי הרדיו (RF) בכלל הרבדים תוך הכוונה לתפקידים טכנולוגיים בצה"ל

למגמות-  פיזיקה/אלקטרוניקה/מחשבים

IMG_0043.JPG

לוחמטק

שבוע 

מסיימי י"ב

מסלול ייחודי משותף לזרוע היבשה ולעמותת עתידים להכשרת מועמדים איכותיים בעלי רקע טכנולוגי לשירות צבאי כלוחמים טכנולוגיים

 למלשבי"ם בעלי פרופיל קרבי ההכשרה מתקיימת בבסיס צבאי

bottom of page