Blue and Yellow Modern Artisan Parties and Celebrations X-Frame Banner (1).png

הכשרות מקצועיות בשיתוף מנהלת עתידים בצה"ל לקראת השירות הצבאי
ההכשרות נבנות יחד עם הצבא במטרה להביא תלמידי ותלמידות עתידים לשירות טכנולוגי איכותי במגוון יחידות

WhatsApp Image 2022-05-03 at 13.15.36 (2).jpeg

Spec Tech

שבועיים

מסיימי י"א

מסלול הכשרה לעיסוק בתחומי ספקטרום תדרי הרדיו (RF) בכלל הרבדים תוך הכוונה לתפקידים טכנולוגיים בצה"ל

למגמות-  פיזיקה/אלקטרוניקה/מחשבים

IMG_0043.JPG

לוחמטק

שבוע 

מסיימי י"ב

מסלול ייחודי משותף לזרוע היבשה ולעמותת עתידים להכשרת מועמדים איכותיים בעלי רקע טכנולוגי לשירות צבאי כלוחמים טכנולוגיים

 למלשבי"ם בעלי פרופיל קרבי ההכשרה מתקיימת בבסיס צבאי